Thảm dính bụi phòng sạch sticky mat

Hà Nghĩa cung cấp các loại thảm dính bụi phòng sạch sticky mat phù hợp sử dụng trong công nghiệp phòng sạch với các kích cỡ 45×90 & 60×90 !

Tư vấn
0979 847 512