Nguyên vật liệu sản xuất

Hà Nghĩa cung cấp các loại nguyên vật liệu phục vụ trong quá trình sản xuất như thiếc hàn, dầu mỡ máy móc, keo dán ….

Tư vấn
0988 987 721