BY3 (Đá mài vát kim loại)

Mã sản phẩm : SD100-xxx

‘- Chất lượng ổn định, tỷ lệ giá hiệu suất cao
– Xử lý bề mặt vát mịn và bóng
– Thích hợp để sử dụng trong quy trình mài vát gạch men