Đá mài vát kim loại JHF1

Mã sản phẩm JHF 1

– Tuổi thọ cao, sắc bén và độ ồn thấp
– Hiệu quả cao, thiết kế số lượng cắt đơn phương tối đa lên tới 1,5mm