Đá mài vát kim loại JHF2

Mã sản phẩm : JHF2

– Độ sắc cao, không có rãnh
– Hiệu quả cao, thiết kế số lượng cắt đơn phương tối đa là 1,2mm
– Tốc độ xử lý gốm cao, thích ứng với tốc độ xử lý cao nhất là 25m/ phút
– Kích thước: 300 (250) *22*140 (80) *10*8