Đá mài vát kim loại JHF3

Mã sản phẩm : SD100-xxx

– Độ ổn định cao và hiệu quả mài tốt đạt được hiệu quả mài cao, hạn chế sản phẩm lỗi cần sửa chữa
– Hiệu quả cao, thiết kế số lượng cắt đơn phương tối đa là 0,8mm
– Kích thước: 250 (200) *22*80 (140) *10*8