Đá mài vát kim loại MQ01

Mã sản phẩm : SD100-xxx

– Tuổi thọ cao, sắc bén và độ ồn thấp
– Hiệu quả cao mài cao, số lượng cắt tối đa đơn phương là 1,8mm
– Tốc độ xử lý gốm cao, có thể thích ứng với tốc độ xử lý cao nhất là 40m/ phút
– Kích thước: 300 (250) *26*140 (80) *10*14