Đá mài vát kim loại MY3

Mã sản phẩm : SD100-xxx

– Chất lượng ổn định, tuổi thọ cao
– Thích hợp để sử dụng trong quy trình mài vát gạch men