Dây cắt kim cương Well

  • Description

Description

Dây cắt kim cương Well

Chiều dài hạt Đường kính hạt Kích cỡ hạt
HWS120 0,13mm – 0,17 mm 0,22 mm – 0,30 mm 20,30,40,60
HWS60 0,13mm – 0,17 mm 0,22 mm – 0,30 mm 20,30,40,61
HWS30 0,13mm – 0,17 mm 0,22 mm – 0,30 mm 20,30,40,62
Tư vấn
0979 847 512