MH03-MH04 (Đá mài vát kim loại)

Mã sản phẩm : SD100-xxx

– Độ sắc bén cao, độ ổn định cao, có thể kiểm soát hiệu quả rãnh trên mặt đá mài
– Góc mài lớn, lượng cắt tối đa đơn phương là 1,8mm
– Tốc độ xử lý gốm cao, có thể thích ứng với tốc độ xử lý cao nhất lên tới 40m/ phút
– Kích thước: 250 (200) *26*140 (80) *9*14