Quần áo bảo hộ phòng sạch được sử dụng chủ yếu trong các nhà máy sản xuất dược phẩm, linh kiện điện tử, trong lĩnh vực y tế dự phòng,…