Quần áo bảo hộ phòng sạch

Quần áo bảo hộ phòng sạch được sử dụng chủ yếu trong các nhà máy sản xuất dược phẩm, linh kiện điện tử, trong lĩnh vực y tế dự phòng,…