Được sử dụng nhiều trong quá trình sau khi nung từ những viên gạch mới ra lò tạo được tạo nên trong suốt quá trình sản xuất , việc mài mặt gạch là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong việc cho ra thành phẩm. Mài mặt gạch tôn lên những đường nét hoa văn của viên gạch từ đó tạo nên sự bằng phẳng cần thiết cho viên gạch.

No products were found matching your selection.