FLOIL là cụm từ chỉ dầu tổng hợp đặc biệt và hóa chất nói chung của Kanto Kasei và do chính công ty này phát triển và sản xuất. FLOIL có thể sử dụng cho bất cứ bộ phận cấu thành, nguồn, .. của các sản phẩm công nghệ cao như: TV, VCR, DVD, camera, máy tính, ô tô.