Các loại giấy nhám tờ được sử dụng trong công nghiệp cơ khí, ngành gỗ, xe hơi …