Showing all 3 results

Loại giấy nhám thường dùng để đánh bóng bề mặt gồ ghề,sự dụng cho máy chà nhám….