Là một loại giấy nhám hữu hiệu trong việc mài mòn bề mặt vật liệu.