Đây loại hàn dán được làm bằng bột hàn và thông lượng thống nhất trộn vào một sản phẩm cao cấp có độ nhớt. Hội tụ của riêng mình, in ấn, phun bọt, vv, sau khi in, độ bám dính có thể được duy trì trong một thời gian dài, do đó việc dán bề mặt nổi kỹ thuật là dễ dàng.

No products were found matching your selection.