Hà Nghĩa cung cấp các mẫu Khăn lau phòng sạch / vải lau phòng sạch cleanroom wiper (1009SLE, 1009D, 2008, 3009 , 4008, 8009) với chất lượng nhập khẩu và mức giá ưu đãi nhất có thể ! 

Khăn lau phòng sạch / vải lau phòng sạch cleanroom wiper

Khăn lau phòng sạch 3004, 3006, 3007

Khăn lau phòng sạch / vải lau phòng sạch cleanroom wiper

Khăn, vải lau phòng sạch 4009

Khăn lau phòng sạch / vải lau phòng sạch cleanroom wiper

Vải, khăn lau phòng sạch 1009 (1009D, 1009DLE, 1009SLE)

Khăn lau phòng sạch / vải lau phòng sạch cleanroom wiper

Vải, khăn lau phòng sạch 2009

Khăn lau phòng sạch / vải lau phòng sạch cleanroom wiper

Vải, khăn lau phòng sạch 3008 (95gsm)

Khăn lau phòng sạch / vải lau phòng sạch cleanroom wiper

Vải, khăn lau phòng sạch 8009 (sợi siêu nhỏ)

Khăn lau phòng sạch / vải lau phòng sạch cleanroom wiper

Vải, Khăn Lau Phòng Sạch Kymtech W4 33330