Hà Nghĩa cung cấp các loại thảm dính bụi phòng sạch sticky mat phù hợp sử dụng trong công nghiệp phòng sạch với các kích cỡ 45×90 & 60×90 !