Showing the single result

Hà Nghĩa cung cấp các loại thảm dính bụi phòng sạch sticky mat phù hợp sử dụng trong công nghiệp phòng sạch với các kích cỡ 45×90 & 60×90 !