Các loại giấy nhám tờ được sử dụng trong công nghiệp cơ khí, ngành gỗ, xe hơi …

 • 0 out of 5

  Giấy nhám tờ khô

  • Mã sản phẩm : FTCA,  RRAC
  • Loại: hạt cát Silicon Carbine
  • Độ hạt: từ P180 -> P600
  • Ứng dụng: Chuyên mài mòn bề mặt gỗ, tường trước khi sơn…
  • Kích thước : 9″x11″ ~ 230x280mm

   

 • 0 out of 5

  Giấy nhám tờ nước

  Mã SP: WTCC, FTCA, RRAC…
  Loại hạt mài: Silicon Carbide, Aluminum Oxide
  Kích thước: 230mmx280mm
  Độ hạt từ P60 -> P3000

 • Giấy nhám vải
  0 out of 5

  Giấy nhám tờ vải

  Mã SP: WTCC, FTCA, RRAC…
  Loại hạt mài: Silicon Carbide, Aluminum Oxide
  Kích thước: 230mmx280mm
  Độ hạt từ P60 -> P3000