Đá mài vát nhựa JH 004

Mã sản phẩm Jh 004

– Độ ổn định nhiệt cao để ngăn cháy gạch và gạch men để đảm bảo xử lý mặt sau cho độ phẳng và mịn
– Kích thước: 150 (200) *25*140 (80) *25*12