Đá mài vát nhựa JHF 4 – JHF 5

Mã sản phẩm : SD100-xxx

– Tản nhiệt tốt, độ sắc bén cao, tuổi thọ cao
– Hiệu suất cắt tuyệt vời dưới nhiệt độ cực cao
– Độ ổn định cao và hiệu quả mài tốt đạt được hiệu quả mài cao, hạn chế sản phẩm lỗi cần sửa chữa
– Kích thước: 250*25*80*30*12