Đá mài vát nhựa MX-01

Mã sản phẩm : SD100-xxx

– Hiệu quả mài tốt đạt được hiệu quả mài cao, hạn chế sản phẩm lỗi cần sửa chữa
– Độ sắc bén cao
– Số lượng mài đơn phương tối đa 0,5mm
– Chủ yếu được sử dụng để giải quyết vấn đề gia công xử lý dây tốc độ cao
– Kích thước: 250*25*140(80)*25(40)*12