Dây cắt kim cương Well

  • Description

Description

Dây cắt kim cương Well

Chiều dài hạtĐường kính hạtKích cỡ hạt
HWS1200,13mm – 0,17 mm 0,22 mm – 0,30 mm20,30,40,60
HWS600,13mm – 0,17 mm 0,22 mm – 0,30 mm20,30,40,61
HWS300,13mm – 0,17 mm 0,22 mm – 0,30 mm20,30,40,62