Giấy thấm dầu / tấm thấm dầu công nghiệp

Kích thước : 40cm x 50cm x 5mm; 38cm x 46cm x 4,5mm

Khả năng thấm hút : 1,5L/1 tấm; 1,4L/1 tấm

Đóng gói : 100 tấm/ kiện