Gối thấm dầu đa năng

  • Vật liệu: Polypropylene
  • 25cm*45cm
  • 35cm*45cm
  • 45cm*45cm