HANARL

HANARL

Giá gốc:  Liên hệ

Thành phần: Thành phần dầu hòa tan trong dung môi Fluorine

Chức năng: dầu phủ