Giấy nhám tròn dính nỉ

  • Mã sản phẩm : RRAC, WTCC, DRAC, DRAD
  • Loại hạt mài: Aluminum Oxide.
  • Kích thước: 2,3,4,5,6,8, 10 inchs
  • Độ hạt: từ #240 – #3000
  • Ứng dụng: Chuyên xử lý bề mặt nhôm, hợp kim nhôm… được sử dụng phổ biến trong ngành sản xuất và sửa chữa xe ô tô