Nhám tròn khô mài nhôm oxit

Độ hạt: 60

Kích thước: phi 200mm

Đóng gói: 100 chiếc/cọc

Nguyên liệu xuất xứ: Hàn Quốc