Tấm dính bụi – Thảm dính bụi phòng sạch – Sticky Mat

 

 Thông số Đặc điểm
 Chất liệu Polyethylen
 Kích cỡ  24” x 36” (60 x 90 cm) ; 24” x 18” ( 60 x 45 cm)
 Đóng gói 30 lớp = 1 tấm, 10 tấm = 1 hộp, 5 hộp = 1 thùng