Thiếc hàn Heesung KR-19 SHRMA

Mã sản phẩm : KR-19 SHRMA

Hãng sản xuất : Heesung

Thành phần : sn-3.0Ag- 0.5Cu

Đường kính : 0.3, 0.38, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2mm

Trọng lượng : 500 – 1000g

Nhiệt độ nóng chảy : 217 – 220