Thiếc hàn Heesung SR-34 LFM48

Mã sản phẩm : SR-34 LFM48

Nhiệt độ nóng chảy : 217 – 220°C

Đường kính : 0,3, 0.38, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2mm

Trọng lượng : 500 – 1000g

Thành phần: 96,5% Sn, 3% Ag và 0.5% Cu

Thành phần Flux: 3,5%

Hãng sản xuất : Heesung