Thiếc hàn không chì SR-38RMA LFM48

Mã sản phẩm : SR-38RMA LFM48

Nhiệt độ nóng chảy: 217-227C

Thành phần: 96,5% SN 3% Ag và 0,5%

Trọng lượng: 500 – 1000g/ cuộn

Flux: 3.5%

Đường kính : 0.3, 0.38, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2mm

Hãng sản xuất : Heesung