Thiết bị kiểm tra vòng đeo tay chống tĩnh điện KESD Q518-1

Tên sản phẩm: Thiết bị kiểm tra vòng đeo tay chống tĩnh điện KESD

Model: Q518-1
Điện áp hoạt động: 24V

Báo động hiện tại: 1 (mA)

Nhiệt độ hoạt động: 20 (℃)

Dòng tĩnh lặng: 1 (uA)

Góc phát hiện: 1

Truyền tần số:1(Mhz)

Phạm vi áp dụng: Vừa phải

Phương pháp cài đặt: Gắn kết

phương thức giao tiếp: có dây