Trane Motor (động cơ mô tơ trane)

Trane Motor (động cơ mô tơ trane)

Part No: 024-1043 (PM 310 2368) 321W
Thông số: 50Hz 3pha 6p 380V 1.24A RPM 875 321W

  • Description

Description

Thông số kỹ thuật:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tư vấn