Thiếc hàn dạng thanh

 • Thiếc hàn thanh không chì Kewei (Sn 99.3 Cu 0.7)

  Thiếc hàn thanh không chì Kewei (Sn 99.3 Cu 0.7)

  0 out of 5

  Thành phần : 99.3% Sn, 0.7% Cu

  Chất liệu : Hợp kim

  Độ nóng chảy : 227

  Nhiệt độ làm việc : 260℃-280℃

  Kích thước : (L)34±0.5cm (W)2.25±0.25cm(H)2.0±0.2cm

  Hãng sản xuất : Kewei

  Ứng dụng : SMT/PCB/PCBA

 • Thiếc hàn thanh không chì Kewei (Sn 99.5 Ag 3.0 Cu 0.5)

  Thiếc hàn thanh không chì Kewei (Sn 99.5 Ag 3.0 Cu 0.5)

  0 out of 5

  Thành phần : 99.3% Sn, 0.7% Cu

  Chất liệu : Hợp kim

  Độ nóng chảy : 217℃~227℃

  Nhiệt độ làm việc : 240℃~250℃

  Kích thước : (L)34±0.5cm (W)2.25±0.25cm(H)2.0±0.2cm

  Hãng sản xuất : Kewei

  Ứng dụng : SMT/PCB/PCBA

 • Thiếc hàn thanh không chì Kewei (Sn99.3-Cu0.7)

  Thiếc hàn thanh không chì Kewei (Sn99.3-Cu0.7)

  0 out of 5

  Thành phần : Sn99.3-Cu0.7

  Chất liệu : Hợp kim

  Độ nóng chảy : 217℃~227℃

  Nhiệt độ làm việc : 260℃-280℃

  Kích thước : (L)34±0.5cm (W)2.25±0.25cm(H)2.0±0.2cm

  Hãng sản xuất : Kewei

  Ứng dụng : Cải thiện tán xạ từ thông và hiệu ứng hàn

Tư vấn