Các loại băng dính chịu nhiệt kapton tape/ băng keo chịu nhiệt độ cao được sử dụng trong công nghiệp phòng sạch

Băng dính chịu nhiệt kapton tape/ băng keo chịu nhiệt độ cao

Băng dính chịu nhiệt 2 mặt kapton tape